اعلامیه ترحیم و سنگ قبر App Apk For PC Windows 10 8 7 Download


اعلامیه ترحیم و سنگ قبر google.1.0 For Pc / Laptop / Dekstop Windows Basic Information


 • Rating : 4.4
 • Vote : 1,049
 • Keyword : اعلامیه ترحیم و سنگ قبر
 • Package Name : com.elamie1.rakroid
 • Last Version : google.1.0
 • Update On : 2017-12-17
 • Size :
 • Downloud Count : 100,000 - 500,000

به نام خدا
تقویم سها را از لینک زیر دریافت کنید :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playpkg.soha

App Apk For PC Windows 10 8 7 Download
App Apk For PC Windows 10 8 7 Download

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

اعلامیه ترحیم و سنگ قبر:
یک برنامه برای سرگرمی و شوخی با دوستاتون ..
دو قسمت اعلامیه ترحیم روی دوربین و سنگ قبر دوقلو رایگان شد و دوقسمت اعلامیه ترحیم روی دیوار و سنگ قبر تکی با پرداخت درون برنامه ایو پرداخت هزینه کامل می شود.
این برنامه از چهار قسمت تشکیل شده
اعلامیه ترحیم روی دیوار که پولی هست
اعلامیه ترحیم روی دوربین رایگان است
سنگ قبر تکی رایگان است
سنگ قبر دوقلو رایگان است
عکس ها در مسیر rakroid/tarhim ذخیره می شوند

متفاوت ترین و پیشرفته ترین برنامه سنگ قبر و اعلامیه ترحیم با کلیامکانات(به عکس های بالا با دقت نگاه کنید)

امکان ایجاد آگهی ترحیم و سنگ قبر , امکان قرار دادن مستقیم آگهیترحیم روی دوربین عکاسی و گرفتن عکس(توضیحات پایین),سنگ قبر دوقلو,امکان گذاشتن افکت های مه و دود,خاک باران و برف بر روی سنگ قبر واعلامیه ترحیم,امکان گذاشتن سایه انسان بر روی آنها,امکان گذاشتن برگهای ریخته شده بر روی سنگ قبر برای طبیعی تر شدن,امکان گذاشتناعالامیه ترحیم بر روی دیوار های مختلف ,فقط کافیست امتحان کنید تامتوجه تفاوت آن با دیگر برنامه ها شوید.امکان ارسال تصویر اعلامیهدرست شده با برنامه های اجتماعی مثل لاین , وایبر و یا هر برنامهدیگری به دوستانتان.
نکته مهم: قسمت سنگ قبر برای تغییر مشخصات مثل نام و تاریخ تولد وغیره بروی آن ها کلیک کنید.In the name ofAllah
Calendar Suha downloaded from the following link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playpkg.soha

Declaration funeral and tombstone:
A program for entertainment and fun with your girlfriends.
Two funeral notices the camera and the Declaration of funeralmonuments and two twin-free single payment on the walls andgravestones in the program and pay the full cost.
The program is composed of four parts
Funeral notices on the wall where the money is
Funeral notices the camera is free
Tombstone single free
Free twin monuments
Photos on track rakroid / tarhim saved

The most different and most advanced monuments and memorial noticeswith lots of features (Look carefully at the photo above)

Ability to create obituary and monuments, the possibility ofputting obituary directly on the camera and take a picture(description below), twin monuments, the possibility of insertingeffects of smog, dust, rain and snow on tombstones and funeralnotices, enable human shadow on them, allowing up fallen leaves ontombstones for a more natural, the possibility of putting amemorial on the wall Aalamyh different, just try to understand itsdifferences with other programs Shvyd.amkan Post image Declarationmade by social programs such as Line, Viber or any other program toyour friends.
Important: the monuments to change specifications, such as name anddate of birth etc. Click on them.

How to Install اعلامیه ترحیم و سنگ قبر on a PC Windows?

Since اعلامیه ترحیم و سنگ قبر is basically designed for android platform, it is essential to install BlueStacks Emulator on Windows based PC to make this app run perfecly.

 1.  Download Bluestack Installer and Install it.
 2. After the BlueStack Android Emulator is installed, open the the browser that avaliable on menu. And type https://appforpcwindows.download Also you can directly click this link اعلامیه ترحیم و سنگ قبر App Apk For PC Windows 10 8 7 Download for your browser. Alternative way, Just download اعلامیه ترحیم و سنگ قبر google.1.0by following  Download اعلامیه ترحیم و سنگ قبر google.1.0
 3. Open the اعلامیه ترحیم و سنگ قبر that you finished download before and double click the اعلامیه ترحیم و سنگ قبر app, and you will able to use اعلامیه ترحیم و سنگ قبر App For your PC Windows 10, 8 or 7.

PC requirements for running اعلامیه ترحیم و سنگ قبر App On Dekstop/Laptop

To start using اعلامیه ترحیم و سنگ قبر for PC + BlueStacks emulator functionality can only maintain on PC (under Windows Vista, XP, 7, 8 and 10 versions) under certain conditions. The appliance must have a good and authentic graphics card, along with minimum 2GB RAM.

How does the اعلامیه ترحیم و سنگ قبر App/Apk work on PC?

The app اعلامیه ترحیم و سنگ قبر works in the same manner as it is applicable on other devices; especially driven on android and iOs platforms. However, BlueStacks becomes necessary for proper functioning of this utility application.