پاسور حکم App Apk For PC Windows 10 8 7 Download


پاسور حکم 2.0.5 For Pc / Laptop / Dekstop Windows Basic Information


 • Rating : 4.2
 • Vote : 3,813
 • Keyword : پاسور حکم
 • Package Name : org.example.hokm
 • Last Version : 2.0.5
 • Update On : 2018-03-10
 • Size : 37.2 MB
 • Downloud Count : 500,000 - 1,000,000

بازی حکم یکی از پر طرفدارترین بازی های پاسورنزد ایرانیان است .
این بازی دارای چهار سطح دشواری می باشد که در نسخه رایگان سه سطح آنبسته شده و سطح یک که باز است صرفاً جهت تست برنامه و صحت عملکرد آنبر روی گوشی های مختلف بوده و این سطح فاقد هرگونه هوش مصنوعی بوده وکاملا به صورت اتفاقی بازی می کند . شما پس از اطمینان از صحت عملکردبرنامه بر روی گوشی خود در صورت تمایل می توانید از طریق خرید درونبرنامه ای از داخل منوی درباره برنامه و دکمه خرید نسخه کامل ، اقدامبه ارتقاء نسخه رایگان به نسخه کامل نموده و به سه سطح بعدی بازیدسترسی پیدا نما یید و از بازی با حریف باهوش خود لذت ببرید .
از آنجایی که احتمال عملکرد نادرست برنامه بر روی برخی از گوشی هاوجود دارد لطفا ابتدا برنامه را در حالت نسخه رایگان کاملا تست نمودهو در صورت عملکرد درست و عدم توقف برنامه، اگر تمایل داشتید اقدام بهخرید نسخه کامل فرمایید.

App Apk For PC Windows 10 8 7 Download
App Apk For PC Windows 10 8 7 Download

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

امکانات بازی شامل انتخاب طرح کارتها و پشت کارتها ، طرح زمینه بازی ،سرعت انمیشن ، انتخاب سختی بازی در چهار سطح و قطع و وصل صدا و موزیکو انتخاب موزیک می باشد .

دیگر امکان این بازی توانایی انتخاب حکم های سَرَس ، نَرَس و تک نَرَسمی باشد .

امکان سوال در مورد ادامه بازی وقتی یکی از تیم ها به امتیاز 7 برسددر قسمت تنظیمات برنامه که در صورت تمایل آن را فعال نموده و دیگرمجبور به ادامه هر دست بازی تا اتمام کارتها نخواهید بود .

علاوه برنمایش امتیاز تیم ها بر روی صفحه بازی ، امکان مشاهده ریزامتیاز اخذ شده هر تیم در هر دست با استفاده از تابلوی امتیازات میسراست .

امکان مشاهده مجدد کارتهای برد آخرین دست با لمس پشت آخرین دست بردهشده میسر است.
امکان انتخاب روش انداختن کارتها برای به حداقل رسیدن خطا در انداختنکارتPlay ruling is one of themost popular games among Iranians setter.
The game has four difficulty levels in the free version threeclosed and one that is open only to test the application and itsperformance on various phones and this level without any artificialintelligence, and quite by accident plays. You then ensure theaccuracy of the app on your phone if you wish, you can go throughin-app purchase from within the menu program and click buy the fullversion, to upgrade the free version to the full version and threenext game level access find serving and enjoy the game with yourclever opponent.
Since the possibility of malfunctions application on certainphones. Please fully test the program in a free version andfunction properly in the event of non-stop schedule, if you wish topurchase the full version out.

Game features include the choice of card designs and card backs,theme games, animated quickly, the difficulty of the game in fourlevels and off sound and music, and music is selected.

Other features of this game is the ability to choose the order ofCeres, nurses and nurse are single.

Possible questions about the game when one team reaches a score of7 in the app settings if you want to activate it and have tocontinue the game until the completion of the work will not beany.

In addition Brnmaysh team score on the game screen, allows you toview fine points received by each team in each hand, theleaderboard is possible.

Ability to view this be the last card hand with the last touch’vetaken is possible.
A choice of methods to minimize errors in dropping off cards forcard

How to Install پاسور حکم on a PC Windows?

Since پاسور حکم is basically designed for android platform, it is essential to install BlueStacks Emulator on Windows based PC to make this app run perfecly.

 1.  Download Bluestack Installer and Install it.
 2. After the BlueStack Android Emulator is installed, open the the browser that avaliable on menu. And type https://appforpcwindows.download Also you can directly click this link پاسور حکم App Apk For PC Windows 10 8 7 Download for your browser. Alternative way, Just download پاسور حکم 2.0.5by following  Download پاسور حکم 2.0.5
 3. Open the پاسور حکم that you finished download before and double click the پاسور حکم app, and you will able to use پاسور حکم App For your PC Windows 10, 8 or 7.

PC requirements for running پاسور حکم App On Dekstop/Laptop

To start using پاسور حکم for PC + BlueStacks emulator functionality can only maintain on PC (under Windows Vista, XP, 7, 8 and 10 versions) under certain conditions. The appliance must have a good and authentic graphics card, along with minimum 2GB RAM.

How does the پاسور حکم App/Apk work on PC?

The app پاسور حکم works in the same manner as it is applicable on other devices; especially driven on android and iOs platforms. However, BlueStacks becomes necessary for proper functioning of this utility application.