Uroonkoloji Bülteni App Apk For PC Windows 10 8 7 Download


Uroonkoloji Bülteni For Pc / Laptop / Dekstop Windows Basic Information


 • Rating : 4.5
 • Vote : 4
 • Keyword : Uroonkoloji Bülteni
 • Package Name : com.galenos.ub
 • Last Version :
 • Update On :
 • Size : 885.1 KB
 • Downloud Count : 50+

Üroonkoloji Bülteni, Üroonkoloji Derneği’nin süreli yayın organıdır., üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Uroonkoloji Blteni App Apk For PC Windows 10 8 7 Download
Uroonkoloji Blteni App Apk For PC Windows 10 8 7 Download

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

Üroonkoloji alanında temel ve klinik araştırma makalelerinin yanı sıra güncel konulara yönelik derlemeleri, sıra dışı olgu sunumlarını yayınlamak üzere kabul etmektedir.

Derginin temel amacı, üroonkoloji alanındaki araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde Türkiye ve bölgesinde çalışmalarını sürdüren başta ürologlar olmak üzere tüm hekimlere hızla, etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca belirli sayıda derleme yazılar ve olgu sunumları ile hekimlerin meslek içi eğitimlerinin devamlılığını sağlamak da hedeflenmektedir.

Dergi dijital ortamda makaleleri kabul etmektedir ve eserlerin tam metinleri dernek internet sayfasına üye olan hekimlerin erişimine bu sayfa ya da derneğin mobil uygulamaları aracılığı ile her hangi bir bedel talep edilmeden sunulmaktadır.

Online makale gönderiminin ardından makaleler alanlarında fikir önderi hakemler tarafından kısa sürede değerlendirilerek yazarlara bütün görüşler iletilecektir.

Dergi yazarların emekleri ile ortaya çıkan eserlere daha yoğun erişimi sağlamak amacıyla önde gelen indekslere kısa sürede girmeyi planlamaktadır.

Üroonkoloji Bülteni yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Üroonkoloji Bülteni Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, CINAHL Complete Database, Research Bib-Academic Resource Index, ProQuest, Academic Keys, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini’nde indekslenmektedir.
Urooncology Bulletin, Urooncology Association is the publication term., Quarterly (March, June, September and December) published independently, it is an international refereed journal.

Urooncology the field of basic and clinical research, as well as compiling articles on current topics, unusual it accepts to publish case reports.

The main aim of the journal is an effective way of research results in the field of uro rapidly to all physicians, including urologists continues to work primarily in Turkey and the region, it is to achieve an efficient manner. In addition, a certain number of articles and compilation is aimed at ensuring the continuity of vocational training of physicians with case presentations.

Journal accepts digital media articles and works full text of web pages to member associations of physicians to access this page via the mobile app or associations are offered without demanding any fee.

Online article after article submissions of ideas in the field leader of the authors evaluated by the judges will be communicated as soon as all opinions.

to provide more intensive labor with access to the works of emerging authors Journal is planning to enter in a short time the leading index.

Urooncology Bulletin publication language is Turkish and English.

scientific manuscripts belong to the responsibility of the author.

Urooncology Releases Emerging Sources Citation Index (ESC), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, CINAHL Complete Database of Research Bibi-Academic Resource Index, ProQuest Academic Keys, TÜBİTAK / ULAKBİM Turkish Medical Index, Turkish Medline and Turkey Citation Index ‘in is indexed.

How to Install Uroonkoloji Bülteni on a PC Windows?

Since Uroonkoloji Bülteni is basically designed for android platform, it is essential to install BlueStacks Emulator on Windows based PC to make this app run perfecly.

 1.  Download Bluestack Installer and Install it.
 2. After the BlueStack Android Emulator is installed, open the the browser that avaliable on menu. And type https://appforpcwindows.download Also you can directly click this link Uroonkoloji Bülteni App Apk For PC Windows 10 8 7 Download for your browser. Alternative way, Just download Uroonkoloji Bülteni by following  Download Uroonkoloji Bülteni
 3. Open the Uroonkoloji Bülteni that you finished download before and double click the Uroonkoloji Bülteni app, and you will able to use Uroonkoloji Bülteni App For your PC Windows 10, 8 or 7.

PC requirements for running Uroonkoloji Bülteni App On Dekstop/Laptop

To start using Uroonkoloji Bülteni for PC + BlueStacks emulator functionality can only maintain on PC (under Windows Vista, XP, 7, 8 and 10 versions) under certain conditions. The appliance must have a good and authentic graphics card, along with minimum 2GB RAM.

How does the Uroonkoloji Bülteni App/Apk work on PC?

The app Uroonkoloji Bülteni works in the same manner as it is applicable on other devices; especially driven on android and iOs platforms. However, BlueStacks becomes necessary for proper functioning of this utility application.